Postadres:
Eendrachtskade  zz  16
9726CW   Groningen

NL 61 TRIO 0198 5173 94
T.N.V. Noordelijk Zadennetwerk,